[1]
HoveK. 1986. Foring som hjelpemiddel for reduksjon av cesium-innholdet i kjøtt. Resultater fra forsøk med sau, geit og rein. Rangifer. 6, 1-App (Jun. 1986), 48-50. DOI:https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.601.