[1]
Bye, K. 1986. Situasjonen i Norge etter Tsjernobyl og tiltak som iverksettes. Rangifer. 6, 1-App (Jun. 1986), 65–69. DOI:https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.604.