[1]
Nilssen, A.C. and Anderson, J.R. 1986. Reinens hud- og svelgbrems (Oedemagena tarandi L. og Cephenemyia trompe Modeer), økologi og atferd. Rangifer. 6, 1-App (Jun. 1986), 74–75. DOI:https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.608.