[1]
Tømmervik, H. 1986. Arealplanlegging i reindriften ved hjelp av satellittdata og geografiske informasjonssystemer. Rangifer. 6, 1-App (Jun. 1986), 89–92. DOI:https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.613.