[1]
Tømmervik, H. and Lauknes, I. 2010. Noen erfaringer med bruk av satellittdata i kartlegging av reinbeiter, Dividal, Kautokeino og Pasvik. Rangifer. 6, 1-App (Jun. 2010), 93. DOI:https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.614.