[1]
Bye, K. 1988. Radioaktivitet i tamrein og på beite i Norge. Statusrapport. Rangifer. 8, 2 (Jun. 1988), 5. DOI:https://doi.org/10.7557/2.8.2.740.