[1]
Åhman, G., Åhman, B. and Rydberg, A. 1988. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige. Rangifer. 8, 2 (Jun. 1988), 7–19. DOI:https://doi.org/10.7557/2.8.2.742.