[1]
Eikelmann, I.M.H. 1988. Sesongvariasjon av radioaktivitet i rein. Foreløpig rapport. Rangifer. 8, 2 (Jun. 1988), 20–23. DOI:https://doi.org/10.7557/2.8.2.743.