[1]
Blix, A.S. 1988. Forsøk på begrensninger av skadevirkninger på rein forårsaket av radioaktivt nedfall. Rangifer. 8, 2 (Jun. 1988), 24. DOI:https://doi.org/10.7557/2.8.2.744.