[1]
Tyler, N. and Skogland, F. innlegg v/ T. 1988. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst. Rangifer. 8, 2 (Jun. 1988), 57–63. DOI:https://doi.org/10.7557/2.8.2.752.