[1]
Bye, K. 1988. Forskningsrapporter og planer - Norge. Rangifer. 8, 2 (Jun. 1988), 83–84. DOI:https://doi.org/10.7557/2.8.2.763.