[1]
Sletten, H. 1990. Fóring av rein. Norske erfaringer. (Reindeer feed in Norway). Rangifer. 10, 4 (Sep. 1990), 10–12. DOI:https://doi.org/10.7557/2.10.4.902.