[1]
Lenvik, D. 1990. Flokkstrukturering - tiltak for lønnsom og ressurstilpasset reindrift (Herd structure and production). Rangifer. 10, 4 (Sep. 1990), 21–35. DOI:https://doi.org/10.7557/2.10.4.908.