[1]
Eriksson, O. and Raunistola, T. 1990. Markbearbetning och renbete. Information om pågående undersökning. Rangifer. 10, 4 (Sep. 1990), 36. DOI:https://doi.org/10.7557/2.10.4.909.