(1)
SaraO. K. Utviklingstrekk - Samarbeide over Landegrensene. Ran 1999, 19, 13-22.