(1)
Saitton, B. Rennäringen I Sverige. Ran 1999, 19, 59-62.