(1)
OskalA. I. Tradisjonelle Vurderinger Av Livdyr. Ran 1999, 19, 121-124.