(1)
Haugerud (ed.), R. E. NOR-stipend 2006; NORs 14. forskningskonferanse om rein og reindrift 2006; SESAMs konferanse om grenseoverskridende reindrift 2005. Ran 2005, 25, 105-106.