(1)
Sven Skjenneberg, S. Nytt fra NOR - News. Ran 1982, 2, 52.