(1)
Editor, E. Lennart Lundmark; Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule Lappmark. Ran 1982, 2, 47.