(1)
Skjenneberg, S. Fra redaktøren. Ran 1982, 2, 1.