(1)
SkjennebergS. Report: Tamreinen På Grønland. Ran 1982, 2, 49-50.