(1)
Skjenneberg, S. Report: Villrein I Norge. Ran 1982, 2, 50.