(1)
Skjenneberg, S. Report: Nytt Fra Nordkalottkomiteen. Ran 1982, 2, 51.