(1)
SkjennebergS. Report: Nytt Fra Nordkalottkomiteen. Ran 1982, 2, 51.