(1)
SkjennebergS. Report: Vegetasjonskart. Ran 1982, 2, 51.