(1)
Nordkvist, M. Renforskning I Norden. Ran 1982, 2, 53-54.