(1)
Skjenneberg, S. Reisestipend. Ran 1982, 2, 55.