(1)
RehbinderC. Stressfaktorernas Innverknad. Ran 2013, 2, 75-84.