(1)
Rehbinder, C. Stressfaktorernas Innverknad. Ran 2013, 2, 75-84.