(1)
RognmoA.; MarkussenK. A.; JacobsenE.; BlixA. S. Betydningen Av Drektige Reinsimlers ernæring for Kalvers Vekst, Klimatiske Toleranse Og Overlevelse. Ran 2013, 2, 102-106.