(1)
Rognmo, A.; Markussen, K. A.; Jacobsen, E.; Blix, A. S. Betydningen Av Drektige Reinsimlers ernæring for Kalvers Vekst, Klimatiske Toleranse Og Overlevelse. Ran 2013, 2, 102-106.