(1)
Skjenneberg (moderator)S. Gruppe 2. Næringsspørsmål. Ran 2013, 2, 108-114.