(1)
Kummeneje (moderator)K. Gruppe 4. Foster- Og spedkalvdød. Ran 2013, 2, 116-118.