(1)
Wiklund, E. Eigil Reimers; Våre Hjortedyr – en bok til undring, glede og kunnskap. Ran 2018, 38, I.