(1)
Skjenneberg (ed.), S. Reinforskning i Sverige. Ran 1984, 4, 6-10.