(1)
Skjenneberg, S. Reinforskningen I Norge. Ran 1984, 4, 11-13.