(1)
Skjenneberg (ed.), S. Samnordisk Reinforskningskonferanse, Kongsvold 1984. Ran 1984, 4, i-ii+1.