(1)
Sparrevik, E. Kvantitativa undersökningar Av några trädlavsarter tilhörande släkterna Alectoria Och Bryoria. Ran 1984, 4, 42-43.