(1)
LenvikD. Kalvetapsproblematikken Og Foringspotensialet I Det Seine Barmarksbeite. Ran 1984, 4, 64-72.