(1)
RydbergA. Rapport från Resultat Av preliminära sammanställningar Av PH-mätning Och smakbedömning Av renkött under slaktsäsongen 1983-84. Ran 1984, 4, 74-87 .