(1)
Soppela, P.; Nieminen, M.; Saarela, S.; Hissa, R. Utveckling Av Temperaturreguleringskapacitet Hos Renkalvar. Ran 1984, 4, 89.