(1)
Nieminen, M.; Pokka, A. Försök till Utfodring Av Renar under Vinter 1981 Och 1982. Ran 1984, 4, 98.