(1)
Nieminen, M. Utveckling Och prövning Av nödutfodring Av Renar under Vintern 1984. Ran 1984, 4, 99.