(1)
Skjenneberg (ed.), S. 1) Stress hos tamrein 2) Arbeidsgruppe om forskning. Ran 1985, 5, 35-37.