(1)
Skjenneberg (ed.), S. 1) Stress Hos Tamrein 2) Arbeidsgruppe Om Forskning. Ran 1985, 5, 35-37.