(1)
Skjenneberg (ed.), S. Innhold-Program 15. - 17. Oktober. Ran 1986, 6, 5-7.