(1)
RaholaT.; RissanenK. Tjernobyl-Olyckans Inverkan På näringskedjan Lav - Ren - människa I Finland. Ran 2010, 6, 34.