(1)
HoveK. Foring Som Hjelpemiddel for Reduksjon Av Cesium-Innholdet I kjøtt. Resultater Fra forsøk Med Sau, Geit Og Rein. Ran 1986, 6, 48-50.