(1)
Bye, K. Situasjonen I Norge Etter Tsjernobyl Og Tiltak Som Iverksettes. Ran 1986, 6, 65-69.