(1)
Heggstad, E.; Bø, E.; Lenvik, D. Behandling Av Reinkalver Med Ivermectin første levehøst. Effekt På Levendevekter Andre levehøst. Ran 1986, 6, 77-79.