(1)
Tømmervik, H. Arealplanlegging i reindriften ved hjelp av satellittdata og geografiske informasjonssystemer. Ran 1986, 6, 89-92.