(1)
Skjenneberg (ed.), S. 4th Nordic Workshop on Reindeer Research, 28-30 September 1987, Kongsvold, Norway 4. Nordiske Reinforskerm√łte 28-30 september 1987, Kongsvold, Norge. Ran 1988, 8, 1-88.